Email

info@zvc.sk

EN

Sme pilierom slovenského cementárenstva

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských stavebných materiálov využívajúcich cement. Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, aktívne budovať povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru. ZVC SR ako aktívny člen európskeho cementárenskeho zväzu CEMBUREAU sa aktívne zúčastňuje na implementácii všetkých aktivít, ktoré smerujú k zníženiu uhlíkovej stopy výroby cementu o 55% v porovnaní s rokom 1990 a zároveň sme sa zaviazali k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050.

VIAC INFO    Stiahnuť Brožúru ZVC

NOVINKY

JUN
28
2024

Stanovisko k povoľovaciemu procesu cementárne Bystré

V čase, keď Slovenská republika aj Európska únia dekarbonizujú svoj priemysel a hľadajú správne umiestnenie eurofondov pre tento účel, Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal súhlasné záverečné stanovisko na vznik novej cementárne v obci Bystré. Prevádzka tohto závodu podľa prezentovaných plánov však environmentálne ciele SR a EÚ v oblasti znižovania skleníkových plynov nepodporí.

ZVC Novinky 0 Komentárov
JAN
15
2024

Nové nízkouhlíkové cementy vo výrobnom portfóliu závodov ZVC SR

Slovenskí cementári testovali minulý rok nové druhy cementu podľa normy EN 197-5. Ide o cementy z nízkym slinkovým faktorom a tým pádom aj zo zníženou uhlíkovou stopou CEM II/B-M (S,LL) s prímesou trosky a vápenca. Výsledky testov v niekoľkých prominentných certifikovaných laboratóriách vyšli veľmi dobre a preto bude tento cement postupne zaradený ako štandardné spojivo do širokej škály betonárskych prostredí, ako aj do stabilizačných vrstiev vozoviek. Ďalší druh cementu, ktorý je vyvíjaný na Slovensku je tiež CEM VI, ktorý má podľa normy zloženie zabezpečujúce uhlíkovú stopu pod 400 kg CO2/t cementu. Obidva tieto cementy svojimi parametrami už dnes spĺňajú prísne ekologické parametre kladené na výrobcov cementu v rámci programu „Fit for 55“, ktorý má platiť v roku 2030.“

ZVC Novinky 0 Komentárov
APR
22
2022

Pozvánka: Dajú sa cesty stavať udržateľnejším spôsobom?

Diskusné fórum pre zodpovedné samosprávy. Dňa 22.04 o 09:30 v hoteli Safron v Bratislave alebo sledujte online na tomto odkaze: „odkaz pridáme neskôr“

ZVC Novinky 0 Komentárov
MAR
02
2022

Cementárne vlani zhodnotili 367.000 ton alternatívnych palív

V roku 2021 sme dosiahli ďalší míľnik v našom úsilí o znižovanie uhlíkovej stopy našich závodov. Nahradili sme až 66,2% celkového palivového mixu alternatívnymi palivami. Tým sme ušetrili viac ako 200.000 ton fosílnych palív...

ZVC Novinky 0 Komentárov
APR
01
2021

Zmena sídla Zväzu

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky oznamuje svojim partnerov a stakeholderov, že od Apríla 2021 zmenil svoje sídlo a Sekretariát ZVC SR má novú adresu: 851 01 Bratislava – Petržalka, ul. Bohrova 1194/1. Radi Vás privítame v priestoroch nášho nového sídla...

ZVC Novinky 0 Komentárov
MAR
17
2021

Dekarbonizácia priemyslu – Rozhovor EURACTIV s ZVC SR

Betón je druhý najpoužívanejší materiál na Zemi. Zníženie emisií o 55 percent do roku 2030 podporujeme, dekarbonizovať vieme aj sami. Technológie sú však drahé, náklady by sa museli premietnuť do cien výrobkov, hovorí prezident Slovenského zväzu výrobcov cementu RUDOLF MACKOVIČ...

ZVC Novinky 0 Komentárov
MAR
05
2021

ZVC SR podporuje zavedenie „Uhlíkovej dane v EÚ"

Európa by si mohla pri dosahovaní klimatických cieľov zničiť veľkú časť priemyslu bez zavedenia správnych opatrení. Slovenskí cementári preto podporujú zavedenie uhlíkového cla pre krajiny mimo EÚ, no zároveň upozorňujú na nevyhnutnosť zachovania aj súčasného mechanizmu obchodovania s emisiami CO2...

ZVC Novinky 0 Komentárov
JAN
05
2021

Zachránia cementárne Slovensko pred skládkami?

Keď sa povie cementár, väčšina si predstaví ufúľaného robotníka v montérkach. Kto sú cementári dnes? Môže byť cementárom ktokoľvek?...

ZVC Novinky 0 Komentárov
JÚN
23
2020

Rozhovor Výkoného riaditeľa ZVC SR so Štátnym tajomníkom min. živ. prostredia Jurajom Smatanom

V relácii „Kontakty“ v RTVS na tému zhodnocovania alternatívnych palív vyrobeným z nerecyklovateľného odpadu. Obaja aktéri sa zhodli na potrebe urýchlenej zmene slovenskej legislatívy tzv. Zákona o odpadoch, aby tak slovenskí cementári vedeli viac prispieť ku zlepšenie výkonnosti cirkulárnej ekonómie na Slovensku...

ZVC Novinky 0 Komentárov
MAREC
30
2020

Oficialne stanovisku ZVC ku COVID-19

V týchto neistých časoch je podľa nás kľúčové zabezpečiť kontinuitu činností v stavebníctve, ktoré má pre Slovensko strategický význam tak pre jej hospodárstvo, ako aj pre zabezpečenie zamestnanosti pre miestne spoločenstvá. Veľmi by sme ocenili, keby Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo životného prostredia SR prijali...

ZVC Novinky 0 Komentárov
FEBRUÁR
07
2020

Zmena v organizácii Zväzu výrobcov cementu Slovenskej republiky

S účinnosťou od februára 2020 sa Ing. Rudolf Mackovič stal výkonným riaditeľom zväzu...

ZVC Novninky 0 Komentárov
JÚN
11
2019

Využívanie palív z odpadov v cementárňach na Slovensku

V posledných rokoch je na Slovensku badateľný trend rastúceho využívania palív vyrobených z odpadov. Aj keď motivácia využívať odpadové palivá je prevažne ekonomická, nemenej dôležité sú aj aspekty, ktoré prinášajú výhody aj pre spoločnosť. Či už ide o znižovanie emisií CO2...

ODPADOVÉ FÓRUM 0 Komentárov
OKT
30
2019

VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN Z CRH POMÁHA PRI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V rámci inovácií a vývoja nových produktov sa v Technicko-kompetenčnom centre v CRH (Slovensko) a.s. zamerali aj na drenážny betón. Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný pre...

ASB.sk 0 Komentárov

Brožúra - Alternatívne palivá a suroviny pre cementárenský priemysel

Naši členovia

Mapa prevádzok